19 kwiecień 2019, 17:30     

  

  

  

  

  

Golden Set   0

Trener_
Santilli

Assystent_Trenera
Giolito

Statystyk_
Dejewski

Jastrzębski Węgiel
:
ONICO Warszawa


Trener_
Antiga


Assystent_Trenera
Storti

GS

  - 

0  -  0

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

Czas

Czas

  In
  Out


  In
  Out

In 
Out 


In 
Out 

Czas

Czas

  In
  Out


  In
  Out

In 
Out 


In 
Out 

Last Rally


Mecz live - 'punkt po punkcie'