30 marzec 2019, 18:00     

  

  

  

  

  

Golden Set   0

Trener_
Bockay

Assystent_Trenera
Janik

KSZO Ostrowiec
:
#VolleyWrocław

Trener_
Solarewicz

Assystent_Trenera
Kurczyński

GS

  - 

0  -  0

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

Czas

Czas

VIDEO CHECK

VIDEO CHECK

VIDEO CHECK

  In
  Out


  In
  Out

In 
Out 


In 
Out 

Czas

Czas

VIDEO CHECK

VIDEO CHECK

VIDEO CHECK

  In
  Out


  In
  Out

In 
Out 


In 
Out 

Last Rally


Mecz live - 'punkt po punkcie'