24 luty 2018, 18:00     

  

  

  

  

  

Golden Set   0

Trener_
Matela

Assystent_Trenera
Mierzwiński

Chemik Police
:
Legionovia Legionowo


Trener_
Olenderek


Assystent_Trenera
Jackowicz

GS

  - 

0  -  0

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

Czas

Czas

  In
  Out


  In
  Out

In 
Out 


In 
Out 

Czas

Czas

  In
  Out


  In
  Out

In 
Out 


In 
Out 

Last Rally


Mecz live - 'punkt po punkcie'