01 kwiecień 2017, 14:45     

  

  

  

  

  

Golden Set   0

Trener
Lebedew

Assystent Trenera
Dejewski

Statystyk
Reynolds

Jastrzębski Węgiel
:
Łuczniczka Bydgoszcz

Trener
Mihailowić

Assystent Trenera
Kardas

GS

  - 

0  -  0

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

TIME OUT

TIME OUT

  In
  Out


  In
  Out

In 
Out 


In 
Out 

TIME OUT

TIME OUT

  In
  Out


  In
  Out

In 
Out 


In 
Out 

 

Last Rally


Mecz live - 'punkt po punkcie'